Dit artikel hoort bij: Ontwikkelingen in de ether 3

Opdrachtgevers onder het vergrootglas

Het is druk onder de grond. Er lopen vele duizenden kilometers aan kabels en leidingen. En bij de aanleg en het onderhoud daarvan, wordt nog wel eens wat beschadigd. De ene keer is het een dunne glasvezelkabel die naar een woonhuis loopt, de andere keer is het een hoofdgasleiding waardoor een hele wijk overlast ervaart. En eigenlijk is ieder schadegeval er één te veel. Daarom hamert Agentschap Telecom er bij alle betrokkenen  op dat ze hun werk goed en veilig moeten doen.

Het gaat daarbij niet alleen om het graafteam (‘de mannen met de kraan en schep’) maar juist om de voor het publiek minder zichtbare partijen die ook nauw betrokken zijn. Want de graver krijgt zijn opdracht en instructie van de grondroerder. Dat is vaktaal voor de aannemer die leiding geeft aan de graafwerkzaamheden. Die aannemer werkt op basis van een opdracht die hij bijvoorbeeld krijgt van een netbeheerder. Dat is de eigenaar van de kabels, de gas- of waterleidingen waaraan werkzaamheden uitgevoerd moeten gaan worden. En die netbeheerder kan pas een opdracht geven als hij toestemming heeft van de gemeente. Want die is veelal eigenaar van de grond waar de kabels en leidingen in liggen.

"Goed opdrachtgeverschap begint bij de initiatiefnemer."

Hoe zorg je ervoor dat in zo’n complexe omgeving alles goed gaat? Door heldere afspraken en goede samenwerking. Agentschap Telecom heeft dat samengevat met ‘Goed opdrachtgeverschap’. En dat begint bij de initiatiefnemer. Daar ligt de verantwoordelijkheid om te borgen dat elke graafactiviteit met de gewenste zorg kan worden uitgevoerd.

Robert-Jan Looijmans is een ervaren inspecteur op het gebied van graafwerkzaamheden. Hij zegt: “Als een opdrachtgever zijn verantwoordelijkheden goed oppakt dan stelt hij uiteindelijk het graafteam in de gelegenheid om goed, snel en veilig te werken. Om het simpel te stellen: de opdrachtgever moet weten wat er in de grond ligt, wat dit voor risico’s oplevert voor zijn graafactiviteiten en welke maatregelen noodzakelijk zijn om deze risico’s weg te nemen. Pas als je dat weet kun je als grondroerder aan het graafteam een goede instructie geven over zorgvuldig graven.”

Het is daarom een gezamenlijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle informatie op orde is, dat er goed is voorbereid en dat er voldoende tijd en geld is om veilig te werken. Wij kijken als inspecteurs vanaf september 2018 met extra nadruk naar de opdrachtgevers. Dat doen we onder andere aan de hand van de CROW500. Dat is een prachtige praktische handreiking die alle partijen in de graafketen helpt hun werk goed te doen.”

In de komende jaren wordt er op heel veel plaatsen in Nederland gewerkt aan kabels en leidingen. De kunst is om dat goed en veilig te laten verlopen. De afgelopen jaren heeft Agentschap Telecom daarbij veel aandacht gehad voor het graafteam. Daar is een grote verbeterslag gemaakt. De professionaliteit is nog verder toegenomen en de gravers weten wat ze moeten kennen en kunnen voor ze aan de slag gaan. Voor hen is het belangrijk om een goede werkinstructie over de risico’s en maatregelen van het uit te voeren werk te krijgen. Agentschap Telecom heeft ze daarbij ondersteund met de Keetkaart en bijbehorende app en video’s.

borden die toegang weigeren in verband met graafwerkzaamheden