Het Media Park is het bruisende mediahart van Nederland. Elke dag werken hier circa 6.000 mensen bij meer dan 125 bedrijven en organisaties. Ze maken radioprogramma’s, televisie-uitzendingen en verzorgen live-evenementen. Betrouwbare draadloze verbindingen zijn daarbij onmisbaar. Want microfoons hebben geen snoer meer, camera’s werken draadloos en audiofragmenten en videoverbindingen worden vaak via de ether verzonden.

Het gebruik van draadloze verbindingen in de mediasector neemt snel toe. Dat terwijl de beschikbare frequentieruimte juist minder wordt. Dat komt doordat steeds meer frequenties nodig zijn voor 4G en –straks- 5G netwerken. Dat maakt dat alle ‘bewoners’ van het mediapark zeer bewust om moeten gaan met frequenties. De schaarste vraagt om delen en afstemmen. Dat is even wennen, maar hoeft geen probleem te zijn; als niet iedereen op hetzelfde moment, op dezelfde locatie dezelfde frequenties gebruikt, gaat alles prima. En daar zijn goede afspraken over te maken. 

Daarom heeft Agentschap Telecom, samen met ‘de bewoners van het Mediapark’ onderzoek gedaan naar het frequentiegebruik op het Mediapark. Het agentschap onderzocht de pieken en dalen in het gebruik en het specifieke gebruik per locatie. Het resulteerde in een convenant waarmee alle betrokkenen afspraken vastlegden op gebied van hun frequentiegebruik. Het Mediapark is sindsdien een ‘Frequentie Gecoördineerd Gebied’ waar specifieke regels gelden voor het gebruik van zenders. Een bord bij de entree van het park maakt gebruikers en bezoekers daarop attent.

Het Mediapark is een ‘Frequentie Gecoördineerd Gebied’ waar specifieke regels gelden voor het gebruik van zenders. Een bord bij de entree van het park maakt gebruikers en bezoekers daarop attent.

Het convenant is in constructieve samenwerking met alle partijen tot stand gekomen. Ondertekenaars zijn partijen als NEP, United, Facility House, Red Bee, Talpa, RTL, publieke omroepen NPO, NOS en MAX. Ook het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en de Vereniging van Nederlandse Content Producenten, hebben het convenant ondertekend.

De samenwerking op het Mediapark is uniek te noemen. De wijze waarop gebruikers onderling afspraken maken zodat storingen voorkomen kunnen worden en er voldoende spectrum beschikbaar blijft is mogelijk een oplossing voor andere situaties en plaatsen waar spectrum schaars wordt, of al is.