De afhankelijkheid van mobiele bereikbaarheid neemt toe. De meesten van ons zijn inmiddels zo gewend geraakt aan het gebruik van hun mobiele telefoon, dat er misschien al wel sprake is van een zekere afhankelijkheid. We willen 24 uur per dag bereikbaar zijn, of online. Dat kan ook; de dekking in Nederland is uitstekend te noemen. Maar toch; ook in ons land kan het voorkomen dat het bereik op bepaalde locaties (tijdelijk) wat minder is. Zeker binnenshuis.

Beperkt bereik binnenshuis

Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn in dichtbeboste gebieden. En ook in nieuwbouwwoningen komt het voor. Deze zijn over het algemeen uitstekend geïsoleerd, door middel van bijvoorbeeld geïsoleerd glas en geïsoleerde muren. Goed voor het milieu en voor de portemonnee, maar soms minder goed voor het mobiele bereik. Dat geldt overal, maar zeker in de dunbevolkte gebieden, waar in de regel minder antennes staan dan in de drukke regio’s.

Netwerkrepeaters

Particulieren en bedrijven schaffen in die gevallen netwerkrepeaters aan. Dat zijn apparaten die het mobiele signaal van buiten oppakken en doorzetten naar binnen. Zo wordt de inpandige dekking verbeterd.

Voorbeeld van een netwerkrepeater
Antenne van een netwerkrepeater

Toestemming operator

Waar niet iedereen zich bewust van is, is dat een netwerkrepeater alleen gebruikt mag worden met toestemming van de mobiele provider. Zonder toestemming is het gebruik illegaal. De repeaters moeten namelijk geschikt zijn voor dat specifieke netwerk van de mobiele provider, anders kunnen ze storing veroorzaken. Sterker nog, ze kunnen het dekkingsprobleem verergeren. Agentschap Telecom ziet dat het aantal storingen veroorzaakt door repeaters stijgt en is daarom een onderzoek naar het (illegaal) gebruik van repeaters gestart.

Onderzoek

In dit onderzoek bezoekt het agentschap bedrijven die netwerkrepeaters aanbieden in winkels of op hun website. Daarbij informeert Agentschap Telecom de aanbieders over de regels en toetst het of de apparatuur voldoet aan de Europese wet- en regelgeving. Hiervoor vordert het agentschap handleidingen, test- en meetrapporten, de  Declaration of Conformity en de afnemerslijst.  Voldoet de documentatie, en daardoor de repeater, niet aan de Europese wet- en regelgeving, dan neemt het agentschap maatregelen. Dit kan een waarschuwing, een verkoopverbod en in het ergste geval een terugroepactie zijn.

Aan de hand van de afnemerslijsten worden de afnemers die buiten hun mobiele provider om een netwerkrepeater  gebruiken erop gewezen dat deze uitgeschakeld moet worden. Wij adviseren de afnemers contact op te nemen met de provider om gezamenlijk tot een passende oplossing voor het dekkingsprobleem te komen. Het agentschap gaat controleren of repeaters daadwerkelijk worden uitgeschakeld. Zo hoopt het agentschap het aantal verstoringen in Nederland terug te dringen en een bijdrage te leveren aan de hoge dekkingsgraad.