Vanaf 1 juli wordt de hercontrole Metrologie doorbelast aan de gebruiker van een meet- of weeginstrument dat voor handelsdoeleinden wordt gebruikt.  En daarmee  treedt het Besluit kosten hercontroles Metrologiewet definitief in werking.

Niemand heeft er problemen mee als de slager een plakje worst extra afsnijdt of als de groenteboer een extra appel in de zak gooit. Zolang we niet méér hoeven te betalen, mopperen we niet. Andersom zijn we minder coulant; meer mag altijd, minder niet. Maar hoe weet je nu eigenlijk of een kilo daadwerkelijk een kilo is en een liter een liter?

Een slager die een ham weegt
Is een kilo een kilo?
Tankstation
En een liter een liter?

Eerlijke handel

Om eerlijke handel te realiseren en te bevorderen, zijn er regels vastgesteld in de Metrologiewet. Gebruikers van een meetinstrument, bedoeld voor handelsdoeleinden, zijn er verantwoordelijk voor dat het meetinstrument voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. Hierdoor kan de slager erop vertrouwen dat de fabrikant hem een deugdelijke weegschaal heeft geleverd en de consument kan erop vertrouwen dat hij waar krijgt voor zijn geld.

(Her)controle

Om eerlijke handel te waarborgen, voert Agentschap Telecom inspecties uit. Als blijkt dat een meetinstrument niet voldoet aan de gestelde eisen, dan is de gebruiker in overtreding. Hij is verplicht het meetinstrument te herstellen. Een hercontrole moet uitwijzen of dat conform de richtlijnen is gebeurd.

Schriftelijke of digitale hercontrole

Waren hercontroles voorheen kosteloos, vanaf 1 juli moet de gebruiker hiervoor betalen. Om de kosten zo laag mogelijk te houden, heeft Agentschap Telecom de 'digitale hercontrole' ingevoerd.

“Niemand zit op extra kosten of meerwerk te wachten, wij ook niet”, zegt Phil Hopkins, Hoofd Metrologie en Waarborg. “Daarom kunnen gebruikers het bewijs van herstel schriftelijk of digitaal bij ons melden. Dan hoeven we niet langs te komen op locatie. Dat is effectief en kostenbesparend. Is het aangeleverde bewijs onvoldoende, dan komen we alsnog langs."

"95% van de meet- en weeginstrumenten voldoet aan de eisen."

Opvallend

Er is opvallend weinig kritiek gekomen op deze regeling en dat is volgens Hopkins geen verrassing. “De brancheorganisaties en onze inspecteurs hebben tijdig hun netwerk geïnformeerd over deze verandering, dus het komt niet als een verrassing. Bovendien voldoet 95% van de meet- en weeginstrumenten aan de eisen, dus we praten eigenlijk over ‘slechts’ 5%. Ondernemers en fabrikanten zijn zich zeer bewust van het feit dat eerlijke handel betere handel is. Desondanks zit een overtreding in een klein hoekje en daarom blijft goed toezicht nodig. Daarvoor zijn wij. We bewaken eerlijke handel voor consument en bedrijfsleven. Iets méér weggeven, mag natuurlijk altijd. Gelukkig controleren we dat niet.”