Af en toe stilstaand beeld op je tv. Tikken en kraken op je radio-ontvanger. Het zijn voorbeelden van hinder die kan ontstaan door LED-verlichting die stoort. Reden voor Agentschap Telecom om LED-lampen te onderzoeken.

Blokjes met pixels

"We zien van alles voorbijkomen aan storingen", zegt Ron Molenkamp, projectleider van het onderzoek naar LED-lampen. "Van die blokjes met pixels op je tv. Of storende huistelefoons, zoals DECT-toestellen. De korte golf kan verstoord worden. En radiozendamateurs hebben er last van." Reden voor Agentschap Telecom om een onderzoek in te stellen. "We hebben al eerder controles uitgevoerd op LED-lampen", gaat Molenkamp verder. "En leveranciers op hun verplichtingen gewezen. Maar we weten dat er nog steeds verlichting op de markt is die niet goed is. En er wordt steeds meer LED-verlichting verkocht. Veel bedrijven gaan bijvoorbeeld in hun hele gebouw over op LED. Met dit onderzoek kunnen kopers straks zien welke onderzochte lampen storen en welke niet."

Allerlei soorten getest

Het onderzoek richt zich op lampen van 50 leveranciers, legt Molenkamp uit. "We hebben bedrijven verzocht lampen naar ons op te sturen. En dan meerdere exemplaren, om uit te sluiten dat een storing aan een enkele lamp ligt. En we vragen leveranciers wat ze zelf hebben gedaan om storing te voorkomen. Hebben ze ze bijvoorbeeld laten testen of kunnen ze aantonen dat de lampen niet storen?"

Mogelijke gevolgen van het onderzoek

Als er veel storing wordt aangetroffen kan het agentschap maatregelen nemen, legt Molenkamp uit. “Die hangen af van de impact van de storing. We doen altijd een risicoanalyse: hoe erg storen de lampen, wat is de impact op andere apparatuur? Zijn er veel of weinig van verkocht? Hebben bedrijven inmiddels verbeteringen doorgevoerd? We geven de bedrijven de kans om te reageren. Kunnen ze de fout herstellen? Dan moeten ze dat gaan doen. Gaat het om een grote verstoring? Dan kan dat betekenen dat het product van de markt gehaald wordt. Uiteraard hopen we dat dat niet nodig is. Vrijwillige verbeterplannen kunnen maatregelen voorkomen; we gaan uit van de goedwillendheid van bedrijven."

De consument helpen bij zijn keuze

De testresultaten kunnen consumenten straks helpen een goede keuze te maken, vertelt Molenkamp. "We weten straks welke lampen goed zijn en welke minder. Voor nu is het advies: let op de CE-markering. De fabrikant moet zorgen dat een lamp goed is en als hij voor zijn product instaat, brengt hij een CE-markering aan. Als de CE-markering ontbreekt, is een product sowieso niet goed. Dan mag het niet eens verkocht worden. Het kan zijn dat een fabrikant een CE-markering heeft aangebracht, maar niet heeft laten testen of de lampen storen. Daarom doen wij ook dit onderzoek: om te zien in hoeverre dat voorkomt. Zodat de keuze voor een goede lamp straks makkelijker wordt en we storingen kunnen voorkomen."

Het onderzoek loopt nog tot eind december. Zodra de resultaten bekend zijn leest u daar meer over op onze site.

Meer lezen?

Al eerder schreven we over verstoring door LED: lees ook het artikel over hoe de communicatie in de scheepvaart verstoord werd: Schepen verdwenen van de elektronische kaart

Meetapparatuur die gebruikt wordt om LED storingen te achterhalen
Meetapparatuur die gebruikt wordt om storingen te achterhalen.