Het evenementenseizoen is voorbij en is op het gebied van frequentiegebruik nagenoeg storingsvrij verlopen. Zowel bij grote happenings als het EK vrouwenvoetbal en het EK hockey waren geen grote incidenten. Wel opvallend was de enorme toename van het aantal (vermeende) storingen bij het gebruik van wifi. Wifi is een vergunningsvrije toepassing en kan dus door iedereen vrij worden gebruikt. Dit heeft voordelen, maar ook een groot nadeel: vooral bij grote drukte en intensief gebruik kan wifi tijdelijk traag worden, of zelfs uitvallen. Voor media die wifi gebruiken voor hun verslaglegging kan dit leiden tot vervelende situaties.

Drukte in de wifi-band

Het gebruik van wifi is de afgelopen jaren flink toegenomen. Tijdens grote evenementen maken zowel publiek als professionals gebruik van wifi in de vergunningsvrije band. Immers, toeschouwers maken en versturen graag foto’s van hun sporthelden en favoriete teams. En journalisten gebruiken vaak - en niet zelden gelijktijdig - videocamera's om verslag te doen van een evenement. Bij de start of tijdens een evenement kan dit voor problemen zorgen. Want door de enorme drukte die op dit soort momenten in de wifi-band ontstaat kunnen er korte of langere onderbrekingen in de overdracht van data optreden.

Flycam maakt opnamen bij een sportwedstrijd
Flycam maakt opnamen bij een sportwedstrijd

Professioneel gebruik

De vergunningsvrije band wordt steeds vaker voor dit soort professionele doeleinden gebruikt. Dat is niet zonder risico; als de band vol is, dan is de band vol. Storingen zijn moeilijk, en in de meeste gevallen zelfs niet op te lossen. Dit is inherent aan het vergunningsvrije karakter van de band en de toepassingen die in deze band zitten. Voor de media kan dit betekenen dat apparatuur zoals een fly-cam tijdelijk niet werkt of dat livebeelden niet via de gewenste snelheid of kwaliteit via het internet kunnen worden verstuurd.

Overzicht van de werkzaamheden in een mobiele omroepstudio tijdens een voetbalwedstrijd

Vergunning aanvragen

Wie dergelijke risico’s wil voorkomen kan bij Agentschap Telecom een vergunning aanvragen voor specifiek frequentiegebruik tijdens evenementen. Ook wanneer voor het evenement nog andere apparaten nodig zijn die frequenties gebruiken waarvoor een vergunning nodig is. Denk aan portofoons en intercom-, video- en audioverbindingen voor zowel korte als langere afstanden. Zo’n ‘evenementenvergunning’ geldt in principe voor de duur van één evenement en biedt garanties op ongestoord frequentiegebruik.