Een oproep de ether insturen zonder te weten wie erop zal reageren en waar op de wereld die persoon zich bevindt. De ruim 12.000 radiozendamateurs in Nederland leggen met hun radiozenders contact met andere zendamateurs in Nederland, ergens anders op de wereld en zelfs met ruimtestations. Hiervoor gebruiken ze apparatuur die ze zelf bouwen of kopen.

Nieuwe vergunningen voor radiozendamateurs

Met hun experimenten stonden radiozendamateurs ruim 100 jaar geleden aan de basis van de ontwikkeling van radio-en telecommunicatie.  Vanaf 1 april 2017 biedt een nieuwe richtlijn over wat er wel en niet kan op de frequentieband nog meer ruimte voor experimenten en vernieuwende radiocommunicatie. Zo is er nu meer ruimte voor experimenten met relaisstations*. Daarnaast kunnen radiozendamateurs nu soms ook een vergunning krijgen waarmee ze met een hoger zendvermogen mogen uitzenden. De richtlijn - die samen met de landelijke verenigingen tot stand is gekomen - is niet in beton gegoten, maar wordt steeds verbeterd. Daarom werken we nu aan een eerste evaluatie en als het nodig blijkt, passen we de richtlijn aan.

* Dit is een radio-ontvanger gekoppeld aan een zender, die het ontvangen signaal doorstuurt waardoor het signaal een groter bereik heeft.

Samenwerking met de landelijke verenigingen

Omdat we niet alle wensen, ideeën en klachten van alle radiozendamateurs individueel kunnen behandelen, verloopt het contact vooral via de grootste landelijke verenigingen, de Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland (VERON) en de Vereniging voor Radio Zend Amateurs (VRZA).

Examen

Met een diploma op zak en een officiële zendvergunning (een registratie van het agentschap, uitgegeven namens de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat), maakt een radiozendamateur legaal gebruik van amateurfrequenties. Je kunt een Novice (N)- of een Full (F)-registratie krijgen. Een vraag die leeft onder veel zendamateurs (en waarover de meningen onderling sterk uiteen lopen) is: welk niveau moet het Novice-examen hebben en wat mag iemand die voor dit examen geslaagd is? Een N-amateur heeft een beperking van frequentieruimte en zendvermogen. Een F-amateur mag op alle voor radiozendamateurs bestemde banden zenden. Voor een Full-examen is dan ook meer kennis nodig dan voor het Novice-examen.

De afgelopen jaren hebben wij een aantal verzoeken gekregen om meer spectrum of meer vermogen voor Novice-amateurs vrij te geven. Wij vinden dat er eerst goed naar het hele plaatje gekeken moet worden. We hebben de verenigingen daarom gevraagd om helemaal opnieuw te kijken naar wat de waarde is van een N-registratie, welke kennis ervoor nodig is en welke mogelijkheden deze moet bieden. De verenigingen zijn hier volop mee bezig en we overleggen regelmatig met ze om de voortgang te bespreken.

In de tussentijd werken we ook aan het onderhoud van de examenvragen. Dit doen we samen met de stichting Radio Examen  (SRE). Deze stichting neemt de examens af. Er is een gezamenlijke werkgroep opgericht die alle examenvragen naloopt. Dit onderhoud is hard nodig, want de afgelopen jaren is dit door een gebrek aan mensen en middelen te weinig gebeurd.   

Een prettige radio-omgeving

Ook de afdeling Toezicht van het agentschap draagt bij aan een prettige radio-omgeving voor de zendamateurs. Zo besteden de inspecteurs veel tijd en aandacht aan storingsmeldingen en als daar een aanleiding voor is, weert de afdeling Markttoezicht storende producten van de markt. Daarnaast beantwoorden de inspecteurs veel vragen van zendamateurs, voeren ze inspecties uit, treden ze handhavend op tegen intruders* en spreken ze regelmatig zendamateurs aan op hun houding en gedrag bij het gebruik van amateurfrequenties, soms in de vorm van een gele kaart.

*indringers op de frequentieband

Dag voor de RadioAmateur

Voor Agentschap Telecom is het belangrijk om te horen wat er leeft onder radiozendamateurs. Daarom waren we op 4 november 2017 weer met een stand aanwezig op de Dag voor de RadioAmateur. Tijdens deze dag hebben inspecteurs op verzoek apparatuur doorgemeten, was er een demonstratie van de meetwagen en hebben diverse experts vragen beantwoord, waaronder antennevraagstukken.

De bus van het agentschap van binnen tijdens de dag voor de radiozendamateur
Er is veel belangstelling voor de peilauto tijdens de Dag voor de RadioAmateur.
De bus van het agentschap  tijdens de dag voor de radiozendamateur met mensen ervoor