Toegankelijkheid

De RDI wil dat iedereen deze magazines kan gebruiken. Daarom werken we hard aan het digitoegankelijk maken van onze magazines en website. In onze toegankelijkheidsverklaring kunt u de status vinden.  

Webrichtlijnen

De Rijksoverheid besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet overheidssites gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Om dit mogelijk te maken, past de Rijksoverheid onder meer de Webrichtlijnen versie 2 toe. De Webrichtlijnen staan op de lijst met verplichte open standaarden van het Forum Standaardisatie. Overheidsorganisaties moeten de standaarden op deze lijst toepassen of op een transparante manier verantwoorden. 

Platform Rijksoverheid Online

Deze website gebruikt een gemeenschappelijke infrastructuur (Platform Rijksoverheid Online) die aan de functioneel-technisch eisen van de webrichtlijnen voldoet. Daarnaast zijn er eisen binnen de webrichtlijnen die gaan over de redactionele aspecten van de website.

Toegankelijkheid: onze status

In de onderstaande toegankelijkheidsverklaring kunt u de status zien van onze website. Hoewel we hard werken aan het digitoegankelijk maken van onze gehele website en content, is een deel van de pdf’s en formulieren nog niet helemaal toegankelijk. De pdf’s voldoen wel aan minimale eisen. Als u hier vragen over heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Overzicht toegankelijkheidsverklaringen

Wij hebben toegankelijkheidsverklaringen gemaakt van de websites waar wij verantwoordelijk voor zijn. Deze vindt u in het Register van toegankelijkheidsverklaringen.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact met ons op.

Naar de Ontwikkelingen in de ether